فیلتر نتایج بر اساس :
جستجو براساس قیمت
تومان تومان
جستجو براساس برند
بیشتر... کمتر
جستجو براساس رنگ
فیلتر نتایج

دستگاه های باشگاهی

36,000,000 تومان
تولید شده از پروفیل باشگاهی 100×50تشک تضمینی باشگاهیبدنه بسیار محکمرنگ پودری الکترواستاتیکمناسب انجام تمرینات زیر بغل و پشت* زمان آماده سازی و ارسال محصول 3 الی 5 روز کاری میباشد.* قابل سفارش در رنگبندی انتخابی شما
65,000,000 تومان
 نوع حرکت: سیمکش‏‎ تجهیزات لازم: دستگاه کراس جمع‏‎مکانیک:  چند مفصلی* زمان آماده سازی و ارسال محصول 3 الی 5 روز کاری میباشد.* قابل سفارش در رنگبندی انتخابی شما
52,000,000 تومان
 نوع حرکت: قدرتی ‏‎ عضله هدف: پشتی بزرگ ‏‎ عضلات کمکی:  دلتوئید خلفی ، دلتوئید قدامی ، دوسر بازویی ، ذوزنقه ای ، ساعد ‏‎ تجهیزات لازم: دستگاه لت سیمکش ‏‎مکانیک: چند مفصلی * زمان آماده سازی و ارسال محصول 3 الی 5 روز...
45,000,000 تومان
 نوع حرکت: مقاومتی ‏‎ عضله هدف: سینه ای بزرگ ، سرشانه ‏‎ عضلات کمکی:  دلتوئید قدامی ‏‎ تجهیزات لازم: دستگاه فلای دوکاره سیمکش ‏‎مکانیک: تک مفصلی * زمان آماده سازی و ارسال محصول 3 الی 5 روز کاری میباشد. * قابل سفارش در...
52,000,000 تومان
 نوع حرکت: قدرتی‏‎عضله هدف: پشتی بزرگ‏‎ عضلات کمکی: دلتوئید خلفی ، دوسر بازویی ، ذوزنقه ای ، ساعد‏‎ تجهیزات لازم: دستگاه زیر بغل قایقی سیمکش‏‎مکانیک: چند مفصلی* زمان آماده سازی و ارسال محصول 3 الی 5 روز کاری میباشد.*...
52,000,000 تومان
 نوع حرکت: سیمکش عضله اصلی: همسترینگ عضلات کمکی: سرینی ‏‎ تجهیزات لازم: دستگاه پشت پا خوابیده سیمکش ‏‎مکانیک: تک مفصلی * زمان آماده سازی و ارسال محصول 3 الی 5 روز کاری میباشد. * قابل سفارش در رنگبندی انتخابی شما
52,000,000 تومان
نوع حرکت: قدرتی ‏‎عضله هدف: ماهیچه دوسر بازویی ‏‎عضلات کمکی:  ماهیچه بازویی یا براکیالیس ، ماهیچه بازویی‌زِبَرزَندی ‏‎تجهیزات لازم: دستگاه سیم کش ، میز لاری ‏‎مکانیک: تک مفصلی * زمان آماده سازی و ارسال محصول 3 الی 5...
17,500,000 تومان
 نوع حرکت: قدرتی‎‏‎ عضله هدف:  زیر سینه‎‏‎ عضلات کمکی: دلتوئید ، سه سر بازویی‎‏‎ تجهیزات لازم: میز شیب دار پرس ، هالتر ، صفحه وزنه‎‏‎مکانیک: چندمفصلی* زمان آماده سازی و ارسال محصول 3 الی 5 روز کاری میباشد.* قابل...
16,500,000 تومان
 نوع حرکت: قدرتی ‏‎ عضله هدف: بالا سینه ‏‎ عضلات کمکی: دلتوئید ، سه سر بازویی ‏‎ تجهیزات لازم: میز شیب دار پرس ، هالتر ، صفحه وزنه ‏‎مکانیک: چندمفصلی * زمان آماده سازی و ارسال محصول 3 الی 5 روز کاری میباشد. * قابل...
19,500,000 تومان
 نوع حرکت: قدرتی ‎‏‎ عضله هدف:  زیر سینه ‎‏‎ عضلات کمکی: دلتوئید ، سه سر بازویی ‎‏‎ تجهیزات لازم: میز شیب دار پرس ، هالتر ، صفحه وزنه ‎‏‎مکانیک: چندمفصلی * زمان آماده سازی و ارسال محصول 3 الی 5 روز کاری میباشد. *...
18,500,000 تومان
 نوع حرکت: قدرتی‏‎ عضله هدف: بالا سینه‏‎ عضلات کمکی: دلتوئید ، سه سر بازویی‏‎ تجهیزات لازم: میز شیب دار پرس ، هالتر ، صفحه وزنه‏‎مکانیک: چندمفصلی* زمان آماده سازی و ارسال محصول 3 الی 5 روز کاری میباشد.* قابل سفارش در...