رهگیری سفارش

کد امنیتی

شاخه های بلاگ خبری

کفش اسکواش

با توجه به این واقعیت که کفش های ورزشی با توجه به ویژگی های هر ورزش طراحی می شوند، توصیه می شود دسته کم زمانیکه کیم تمرینات شما جدی تر شد از کفش های ویژه اسکواش استفاده کنید.ضرب الثل قدیمی می گوید : ” هرکسی باید ابزا خوب داشته باشد تا کار را خوب انجام دهد”. اگر بازیکن در مورد آسیب های ورزشی نگرانی نداشته باشد بیشتر می تواند روی بازی خود تمرکز کند بنابراین اغراق نیست اگر بگوییم کفش های ویژه اسکواش مستقیم و غیر مستقیم در کارایی بازیکن در زمین تاثیر مثبتی خواهد داشت. از جمله سازندگان سرشناس اینگونه کفش های می توان به یونکس ژاپن ، لینینگ چین ، ویکتور آلمان نام برد.

درضمن این نکته را باید دانست که چون ورزش های بدمینتون و اسکواش در سالنهایی که جنس کف این سالنها مشترک است، انجام می شود از این رو کفش های بدمینتون و اسکواش مشترکا استفاده می شوند.

آیا بازیکن اسکواش می تواند از کفش های ویژه دویدن استفاده کنید؟!

برخی از بازیکنان از کفش های ویژه دویدن استفاده می کنند. با توجه به اینکه یک بازیکن اسکواش در طول بازی به تمام جهات حرکت سریع می کنید انگشتان پا بخصوص انگشت شصت پا تحت فشار شدید بوده و در کفش حرکت می کند و کمی می چرخد در نتیجه ریسک آسیب ورزشی بالا می رود.کفش های دویدن اساساً طوری طراحی شده اند که برای حرکات به حلو و یا عقب مناسب باشند اما کفش های اسکواش با این دیدگاه طراحی  و ساخته می شوند که حرکات مکرر جانی را که در این ورزش اجرا می شود را بتوانند با موفقیت کنترل کنند.

بنابراین بسیار روشن است که پوشش جانبی کفش های دوریدن به خوبی کفش های اسکواش نخواهد بود خصوصاً زمانیکه یک بازیکن تلاشی مضاعف برای برگرداندن یک ضربه از خود نشان می دهد ریسک عارضه انگشت چکشی می تواند براحتی نتیجه حفاظت نامناسب کفش های معمولی باشد و حتی در موارد جدی تر رگ به رگ شدن قوزک پا را بدنبال داشته باشد.کفش های ویژه اسکواش نه تنها کمک می کنند که بهتر در زمین بازی کنید بلکه محافظت مناسبی را نیز بهمراه دارند و ریسک آسیب ورزشی را بسیار کاهش می دهند.

 

نمایش 1 - 24 از 32 آیتم